Recomandari aspiratoare

1. Rezumat

Aspiratoarele cu furtun şi cele verticale sunt cele mai importante din punct de vedere al consumului de energie. Studiul PCE (Preparatory Studies for Eco-Design - Vacuum Cleaners) estimează că pe piața UE sunt vândute anual peste 45 de milioane de unităţi şi că aspiratoarele de praf consumă anual circa 120 TWh.

Putere instalată a aspiratoarelor de praf s-a dublat în ultimii cincizeci de ani. În prezent cele mai multe aspiratoare au putere motoarelor între 1500 şi 2700 W. Cu toate acestea, nu există o corelaţie între puterea instalată şi de eficienţa de îndepărtare a prafului.

Topten recomandă o serie de aspiratoare cu puteri ale motoarelor mai mici de 1200 W care au o eficienţă de îndepărtare a prafului excelentă. Principalii factori implicați sunt de acord că în viitorul apropiat dezvoltarea tehnologică va face ca pe piață să fie oferite aspiratoare cu puterea de circa 750 W.

Reglementările privind proiectarea ecologică sun în prezent în curs de finalizare. Acestea recomandă introducerea unei limitări de putere în două etape, la 1000 W şi apoi la 750 W, precum şi cerinţe minime pentru eficienţa filtrelor şi limitarea emisiilor de zgomot.

În plus va fi introdusă o etichetă energetică pentru a oferi informații privind eficienţa energetică, performanţele de îndepărtare a prafului, precum și despre emisiile de zgomot şi praf.

Impunerea obligativității privind puterea instalată coroborată cu introducerea etichetei energetice va conduce la obținerea unor economii de energie semnificative: Studiul PCE estimează că pentru o limită maximă a puterii de 750 W, se vor economisi pe ansamblu circa 565 TWh de electricitate.

2. Tehnologie

Există două tipuri principale de aspiratoare:

 • aspiratoare cu furtun, care au o duză pasivă şi curăţă podeaua numai prin puterea de aspirare;
 • aspiratoare verticale, care curăţă podeaua cu o combinație de perii care agită praful în zona duzei și apoi prin puterea de aspirare.

Studiul mai face distincție între aspiratoare funcție de tipul de utilizare: pentru spații comerciale şi pentru uz casnic. Principala diferenţă între dispozitivele comerciale şi cele casnice este durata de viaţă, care pentru dispozitive comerciale este de pana la de trei ori mai mare.

Mai sunt și alte dezvoltări tehnologice cum sunt aspiratoarele fără fir de vid, care includ şi pe cele portabile și cele robot.

Definiţia eficienţei energetice

Exista mai multe tipuri de definire a eficienţei care pot fi utilizate la aspiratoarele de praf:

 • eficienţa a motorului: Eficienţa de conversie a energiei electrice în energie mecanică de rotaţie este foarte mare, de regulă circa 90%;
 • eficienţa fluxului de aer maxim: Eficienţa de conversie a energiei electrice în energie de aspirare este destul de redusă, în jur de 30%;
 • performanţă de curăţare sau eficienţă de îndepărtarea prafului: Eficienţa de transformare a energiei electrice în energie de îndepărtarea prafului.

Factorii care trebuie să fie avuți în vedere pentru evaluarea aspiratoarelor sunt:

 • eficienţa de îndepărtare a prafului de pe covor și pardoseală tare, măsurată conform EN 60312;
 • puterea nominală (instalată);
 • consumul de energie (energia consumată pentru aspirarea unei suprafețe de 10m2, conform EN 60312);
 • emisiile de praf (conform EN 60312;
 • emisiile de zgomot.

Potrivit Topten, în prezent, sunt disponibile pe piață o serie de aspiratoare de praf cu o eficienţă de îndepărtare a prafului de 80% pe covor şi 100% de pe pardoseală dură, cu o putere nominală de 1200 W.

Cu toate acestea, mulţi producători promovează în continuare modele cu putere mare (până la 2500W). Emisiile de praf variază în funcţie de sistemul de filtrare utilizat (filtru sac, filtrare cu ciclon). 0,04 mg/m3 este deja o valoare bună, dar în conformitate cu Declaraţia de produs (Topten), sunt realizate și performațe de 0,0002 mg/m3. Emisiile de zgomot sub 80 dB sunt uşor de atins - 17 de modele recomandate de către Topten au deja emisiile de zgomot mai reduse. Figura1 este prezentată eficiența de îndepartare a prafului pentru aspiratoarele ierarhizate în Topten. În mod evident, nu există o corelaţie între eficienţa de îndepărtare a prafului şi puterea instalată. 

 Figura 1: Eficienţa îndepărtării prafului şi puterea absorbită
de aspiratoarele recomandate de Topten 

Soluții de îmbunătăţire a eficienței energetice

Studiul a identificat soluții de creștere a eficienţei energetice la aspiratoarele cu furtun și cele verticale. Acestea sunt considerate a fi realizabile tehnologic cu costuri acceptabile (o reducere a costurilor de cumpărare combinate cu cele de funcţionare a produsului):

 • maximizarea eficienței ventilatoarelor;
 • îmbunătăţirea traseelor de aer;
 • îmbunătăţirea etanşării;
 • minimizare pierderilor de energie în filtre;
 • îmbunătăţirea aerodinamicității duzelor.

Conform studiului PCE, un aspirator de praf optimizat din punct de vedere al consumului de electricitate ar necesita o putere instalată de circa 750 de W. Această putere ar putea fi redusă la circa 400 W în cazul în care aspiratoarele cu furtun ar fi dotate cu perii motorizate, dar această tehnologie poate conduce la costuri suplimentare şi nu este încă disponibilă.

Emisiile de particule pot fi controlate prin filtre HEPA (high efficiency particulate air), cu randament mare de reținere a particulelor de praf, fie folosite ca saci de filtrare ori ca un filtru suplimentar bazat pe sistemul cu ciclon. Mai multe îmbunătăţiri pot fi obținute prin saci de filtrare cu auto-etanşare pentru a reduce emisiile de praf.

Îmbunătăţirea aspiratoarelor fără fir şi roboți este în principal dependenta de eficienţa încărcării acumulatorilor precum şi de prelungirea vieţii acestora.

3. Situaţia pe piaţa europeană

Studiului PCE precizează că în anul 2005 în UE au fost vândute 46 de milioane de aspiratoare. Între 2000 şi 2005 a existat o creştere importantă a în vânzărilor de aspiratoare (Figura 2). În unele ţări, este uzual să existe mai mult de un aspirator pe gospodărie. Aceste valori probabil vor creaște. 

 

În Tabelul 1 se prezintă estimările privind stocurile existente și vânzările anuale de aspiratoare în UE. Aspiratoarele cu furtun sunt predominante atât pentru uz casnic cât şi pentru uz comercial. Aspiratoarele verticale, au o cota de 15%. Cu 2 milioane de unităţi vândute pe an, aparatele fără fir, inclusiv roboti sunt o tehnologie care ar trebui să fie, de asemenea, avute în vedere în procesul de reglementare. 

 

Cu furtun/Verticale
(Pondere %)

Stoc
(buc)

Vânzări anuale
(buc)

Cu furtun uz casnic

85

273595932

36543200

Cu furtun uz comercial

85

8840000

1105000

Verticale uz casnic

15

48281635

6448800

Verticale uz comercial

15

1560000

195000

Cu acumulator / Fara fir

Date indisponibile

10000000

2000000

Total

342277567

46292000 

 

 

Tabelul 1: Anul 2005 - Bursa de Valori şi estimările de vânzări de la Bursa de Valori de modelare (PCE "aspiratoare") 

Studiul PCE consideră durata de viaţă a aspiratoarelor de 8 ani. Cu toate acestea, comportamentul consumatorilor face ca modele noi să fie achiziționate mai devreme.

Aşa cum este ilustrat în Figura 3, în ultimii 30 de ani tendinţa a fost de a dezvolta aspiratoare cu putere instalată mare. Chiar această putere instalată reprezenta un indicator pentru înaltă performanţă. Cu toate acestea, această corelaţie nu a fost găsita de către autorii studiului PCE. Pe de altă parte, dezvoltarea de soluţii pentru aspiratoare cu putere instalată mică este într-un progres continuu. Aspiratoarele fără fir promit în curând aceleaşi performanţe ca modelele cu reglaj electric utilizând mai puţină energie.

4. Consumul de energie şi potenţialul de economisire

Studiul de piaţă realizat de PCE de a arătat că, în 2008, puterea unitară a fost de 1200÷2700 W pentru aspiratoare cu furtun şi 1150÷2000 W pentru cele verticale. 

 

Figura 3: Puterea absorbită (W) de aspiratoare a crescut mai mult
decât dubu în ultimii 50 de ani (PCE "Aspiratoare") 

Evaluarea impactului asupra mediului, realizată de PCE arată că acest impact este dominat de costul energiei în faza "în funcționare". Impactul asupra mediului este prezentat în Tabelul 2. Evaluarea s-a bazat pe datele din Tabelul 3.

Studiul consideră că aspiratorul este utilizat într-o gospodărie medie timp de 70 de minute pe săptămână. Durata şi frecvenţa de utilizare a aspiratoarelor depinde de preferinţele personale, dar studiul PCE a subliniat că nu există nici o dovadă că o utilizare diferită de cea luată în considerație ar conduce la performanţe superioare. Prin urmare, cel mai important factor pentru a reduce impactul aspiratoarelor de praf asupra mediului este de a reduce puterea unitară. 

Indicatori principali ai duratei de viață

Unitatea de măsură

Cu furtun
casnic

Cu furtun
comercial

Vertical casnic

Vertical comercial

Cu baterie / Fără fir

Total

Total energie (GER)

PJ

315,92

21,28

55,30

3,73

7,52

403,74

d.c. Electricitate

TWh

26,32

1,85

4,64

0,33

0,56

33,69

Apă (de proces)*

Mil m3

28,88

2,03

5,08

0,36

0,76

37,11

Deseuri nepericuloase/depozitabile*

kt

803,35

64,69

118,94

6,30

23,06

1016,33

Deșeuri periculoase/incinerabile*

kt

71,80

2,96

11,91

0,51

2,92

90,10

Emisii (În aer)

Gaze cu efect de seră

Mil tech CO2

14,28

0,95

2,50

0,17

0,35

18,25

Agenți acidificare (AP)

k tech SO2

82,39

5,75

14,19

0,95

1,85

105,13

Componenți organici volatili (VOC)

kt

0,23

0,01

0,04

0,00

0,01

0,30

Poluanți organici persistenți (POP)

G i-Teq.

3,39

0,22

0,62

0,04

0,27

4,54

Metale grele (HM)

techNi

11,07

0,59

1,91

0,09

0,39

14,06

PAHuri

techNi

2,34

0,12

0,37

0,02

0,07

2,92

Prticule materiale (PM, praf)

kt

30,18

1,21

5,39

0,21

1,23

38,22

Emisii (În apă)

Metale grele (HM)

techNi

4,96

0,33

0,82

0,04

0,16

6,31

Eutroficare (EP)

ktPO4

0,35

0,02

0,06

0,00

0,01

0,44 

 

  *date cu precizie scăzută pentru faza de producție

Tabelul 2: Impactul asupra mediului stocului 2005 al UE de aspiratoare de praf pe durata de viață (Raportul final PCE- Aspiratoare, AEA 2009) 

 

Cu furtun
casnic

Cu furtun
comercial

Vertical
casnic

Vertical
comercial

Cu baterie
/ Fără fir

Durata de viață (ani)

8

8

8

8

5

Consum orar de electricitate (kWh)

1,5

1,1

1,5

1,1

0,024

Ore anuale de funcționare

62,5

187,5

62,5

187,5

832

Consum orar de electricitate în “Standby” (kWh)

0

0

0

0

0,00082

Ore anuale în “Standby”

0

0

0

0

7891 

 

 Tabelul 3: Indicatori de funcționare pe tipuri principale (PCE) 

Impunerea obligativității privind puterea instalată coroborată cu introducerea etichetei energetice va conduce la obținerea unor economii de energie semnificative: Studiul PCE estimează că pentru o limită maximă a puterii de 750 W, se vor economisi pe ansamblu circa 565 TWh de electricitate.

5. Instrumente politice şi iniţiative

Starea actuală a procesului de reglementare

În prezent nu există o legislaţie a UE special pentru consumul de energie al aspiratoarelor de praf. Eticheta ecologică comunitară asumată pe bază de voluntariat care datează din 2003 este acum expirată.

Regulamentul de aplicare a directivei Eco-Design 2009/125/CE şi cea de Etichetare energetică 2010/30/UE privind aspiratoarele de praf este în curs de pregătire.

Studiul PCE a fost finalizat în februarie 2009. Forumul de consultare a avut loc în iunie 2010. Comisia a lansat un document de lucru privind un posibil Regulament al Comisiei în iunie 2010, care a fost comentat de către ONG-uri. În decembrie 2010 CECED a propus în două documente de lucru: regulamente privind cerinţele proiectării ecologice şi respectiv măsuri privind etichetarea.

Eco-Designul în Studiul PCE

În această secţiune, sunt prezentate propunerile diferitelor părţi interesate.

Recomandări ale studiului PCE pentru Comisie:

Studiul PCE a identificat consumul de energie în faza de utilizare, drept cel mai important factor de mediu care urmează să fie abordat în Reglementarea de
Eco-Design. De asemenea sunt avute în vedre emisiile de zgomot, dar pentru ele se recomandă includerea doar în declaraţia etichetei energetice.

Studiul PCE a sugerat următoarea eșalonare a plafonării puterii unitare pentru aspiratoarele de praf: 

Valori în W

2011

2014

Aspiratorul fără furtun şi instrumente de curăţare

750

500

Aspiratorul cu furtun şi instrumente de curăţare

1100

750

Aspiratoare comerciale cu singur motor

1200

1000

Aspiratoare comerciale cu motor dual

1500

1250 

 

 

Recomandările documentelor de lucru ale CE:

Documentele de lucru ale CE nu fac propuneri cu privire la modul de eșalonare a plafonării puterii unitare pentru aspiratoarele de praf.

În ceea ce priveşte diferitele categorii de aparate, se sugerează să fie un singur regulament pentru toate tipurile (cu furtun, verticale, comerciale şi domestice), deoarece diferenţierea poate fi dificilă. 

Modele cu acumulatori cu mărime similară cu modele alimentate de la reţea ar trebui să fie incluse în reglementare.

Pentru zgomot s-a sugerat o limită de 76 dB.

Pentru performanţa filtrelor s-a sugerat o cerinţă minimă 98%de particule eliminate de 0,2÷4 microni.

Recomandări ale ONG-urilor:

ONG-urilor sugerează că cerinţele de eco-design să vizeze nu doar consumul de energie, ci și zgomotul şi performanţa filtrelor. De asemenea este recomandat ca și modelele fără fir şi roboți să fie incluse în reglementare, în special în ceea ce priveşte modul „stand by”.

Se propune următoarea eșalonare a plafonării puterii unitare: 

Valori înW

2013

2015

Toate modelele

1000

750 

 

 

Este sugerată definirea unor cerințe minime de performanță pentru zgomot.

Recomandări ale CECED:

CECED a propus următoarea eșalonare a plafonării puterii unitare: 

Valori în W

Doi ani după intrarea în vigoare a reglementărilor

Cinci ani după intrarea în vigoare a reglementărilor

Toate modelele

243 kWh/an
1600 W

91 kWh/an
1200

 

 Pentru zgomot nu se fac sugestii pentru cerinţele de eco-design privind zgomotul.

Pentru eficienţa de filtrare, CECED este de acord cu cerinţa minimă de 98% particule eliminate de 0,2÷4 microni pentru a fi aplicata la 5 ani de la intrarea în vigoare a reglementării.

Eticheta energetică

Părţile interesate sunt de acord că eticheta energetică este doar o suplimentare a cerinţelor impuse de eco-design şi nu substituie plafonarea puterii unitare.

Studiul PCE sugerează o etichetă energetică, în care consumul de energie şi eficienţa de eliminare a prafului apar separat.

CECED a propus un proiect de etichetă energetică cu următoarele informații:

 • clasa de eficienţă energetică (bazată pe consumul anual de energie);
 • clase separate de eficienţă de eliminare a prafului de pe un covor şi respectiv de pe podea pentru aspiratoarele cu duza;
 • eficienţa de filtrare;
 • consumul mediu anual de energie;
 • emisiile de zgomot exprimat ca nivel de putere acustică.

Aspectul etichetei energetice propuse este prezentat în Figura 4.

Propunerea este asemănătoare cu eticheta energetică propusă de Documentul de lucru al CE în cele mai multe puncte. Diferențele sunt privind eficienţa filtrelor şi respectiv nivelul de zgomot, pentru care CECED propune să fie prezentate valori în loc de ierarhizări. 


Figura 4: Aspectul etichetei energetice propus de CECED

 

CECED propune clase de eficienţă energetică bazate pe consumul anual de energie prezentat în Tabelul 4

 

Clasa de eficiență eneregetică

Consumul anual de energie

Minim

Maxim

kWh/an

kWh/an

A (Cea mai eficientă)

0

34

B

>34

56

C

>56

91

D

>91

130

E

>130

178

F

>178

243

G (cea mai puțin eficientă)

>243

∞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 4: Clasa de eficienţă energetică în conformitate cu Regulamentul Proiect al CECED 

Recomandări ale ONG-urilor:

ONG-urile sunt de acord asupra scalei claselor de eficienţă. Se sugerează ca în cazul eliminării treptate a claselor D şi F, să fie adăugate clasele A+ şi A++.

Standarde de testare şi Calcul de eficienţa energetica

În prezent CENELEC dezvoltă standardele de testare pentru măsurarea valorilor prezentate în eticheta energetică. Standardele de testare existente din Europa sunt 60312 EN/IEC, referitor la testarea performanţei, durata de viaţă şi consumul de energie al produsului, EN 60335 referitor la siguranţă şi de măsurare a puterii unitare şi EN 60704-1-2 pentru măsurarea nivelului de zgomot.

Calculul de eficienţa energetica propus de CECED se bazează pe consumul mediu în timpul testului pe covor şi pe pardoseală tare pe o anumită zona cu spaţii înguste. Acesta ia în considerare numărul de treceri duble necesare pentru a atinge nivelul de referinţă pentru îndepărtarea prafului şi lăţimea periei aspiratorului.

În documentul prezentat (2010/12/17) proiectul de regulament conține unele formule neclare la prima vedere. În plus, toleranţele pentru procedura de verificare par să fie prea mari sau chiar lipsesc de tot.

6. Recomandări privind proiectarea

În ultimii 50 de ani consumul de energie al aspiratoarelor s-a dublat, fără nici un efect asupra performanței de curăţare. Măsurătorile de proiectare ecologică propuse reprezintă un pas important pentru a schimba mentalitatea absurdă de creștere a puterii unitare a aspiratoarelor de praf. Activitățile de marketing trebuie să basculeze de la promovarea puterii unitare mari la promovarea performanței mari de reținere a prafului.

Pentru a realiza economii de energie semnificative este absolut necesară punerea în aplicare a plafonării puterii unitare. Oamenii sunt obișnuiți să utilizeze aspiratorul timp de o oră pe săptămână şi vor păstra această rutină, chiar dacă aspiratoarele vor avea performanțe de îndepărtare a prafului mai ridicate. Prin urmare, doar prin plafonarea puterii instalate se poate obține economisirea energiei. O plafonare a puterii unitare la 1000 W până în 2013 şi la 750 W, până în 2015, ar trebui să fie puse în aplicare.

Este de aşteptat ca industria să facă faţă cu uşurinţă cerinţelor de plafonare a puterii unitare având în vedere scăderea eficienţei din ultimii 40 de ani. La modelele actuale, eficienţa măsurată ca raport între putere de aspirare şi puterea instalată este mai mică de 25%.

Eticheta energie ar trebui să fie doar o exigență suplimentară la plafonarea puterii unitare. Eticheta ar trebui să informeze consumatori în primul rând cu privire la consumul anual de energie. Mai multe informaţii pot fi oferite prin ierarhizare prin litere referitor la eficienta de reținere a prafului, eficienţa filtrelor şi nivelul de zgomot. Regulamentul de eco-design ar trebui să includă și aspiratoarele robot precum şi cele portabile fără fir, a căror cotă de piaţă este de aşteptat să crească.

Potenţialul de economisire la aspiratoare este estimat la 550 TWh. Această reducere poate fi atinsă în cazul în care limitarea puterii unitare şi eticheta energetică sunt puse în aplicare. Comisia Europeană ar trebui să pună reglementările în vigoare cât mai curând posibil.

Datorită creşterii populaţiei, este de aşteptat să crească consumul total de energie al aspiratoarelor . Pentru a schimba această tendință sunt necesare mai multe stimulente pentru eficienţa energetică, precum şi o schimbare a obiceiurilor privind utilizarea aspiratoarelor de praf

7. Referinţe şi link-uri

Referinte

http://www.eceee.org/Eco_design/products/vacuum_cleaners/WD_CF25June2010
 • AEA Mediu & Energie: Studiul pregătitor privind cerințele de Eco-design în EuPs (II) Lot 17 aspiratoare TREND/D3/390-2006 Raportul final, februarie 2009 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/ecodesign/eup_lot17_final_report_issue_1.pdf
 • Document de lucru CE privind etichetarea Eco-Design şi eticheta energetică pentru aspiratoare (iunie 2010)
 • Comentariile ONG-urilor privind CE Documentul de lucru privind eco-proiectarea şi etichetarea energetică a aspiratoarelor (iunie 2010)

http://www.eceee.org/Eco_design/products/vacuum_cleaners/ecos_comments_april2010_VC

 • Documentul de lucru al CECED Măsuri privind etichetarea energetică:

http://www.eupnetwork.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Lots/Working_Documents/Lot_17/2010-12-Draft_Energy_Label_Measure_CECED_EUCelaning.pdf

Reglementări

 • EN 60312 Aspiratoare de uz casnic - Metode de măsurare a performanţei
  (IEC 60312:2007)
 • EN 60704-1-2 Aparate electrocasnice şi similare - Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer - Partea 2-1: Cerinţe particulare pentru aspiratoare (IEC 60704-2-1:2000)

Link-uri

ww.coolproducts.eu
http://www.eceee.org/Eco_design/products/?sort=status
http://www.eceee.org/Eco_design/products/vacuum_cleaners/
http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
 • Cele mai eficiente produse din Europa: www.topten.eu
 • Informaţii privind, eco-proiectarea în studiul PCE:
 • eceee (Consiliul European pentru o Economie eficientă energetic) - Privire de ansamblu privind proiectarea ecologică în studiul PCE:
 • Informaţii cu privire la aspiratoare:
 • SELINA, Pierderi în modul „standby” şi „oprit” la aparatele noi măsurate în magazin: http://www.selina-project.eu/index.cfm
 • Reţeaua ONG-urilor în studiul PCE: http://env-ngo.eup-network.de/
 • Comitetul European de Standardizare

 

 

Sursa: Iulie 2011, Marianne Gehring, TIG (Topten International Group), Paris. www.topten.eu 

Icemenerg    Intelligent Energy Europe    TopTen Act     TopTen.eu

Notă: Singura responsabilitate pentru conținutul acestui web-site aparține autorilor. Acesta nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Nici EASME nici Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informațiilor conținute de acesta.